Modalitati de sustinere a Asociatiei PITICOT si a proiectelor derulate de noi

1) Completarea Formularului 230* – pentru persoanele fizice care solicita directionarea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pe venit datorat statului pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult, precum si pentru acordarea de burse private.
Formularul 230 este adecvat pentru urmatoarele venituri:

– venituri din salarii si asimilate salariilor;
– venituri din pensii;
– venituri din activitati independente/ activitati agricole, impuse pe baza de norma de venit;
– venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
– venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;
– venituri din cedarea folosintei bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit

2) Completarea Declaratiei unice* – se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurări sociale de sanatate.

3) Contract de sponsorizare pentru bani, bunuri, servicii (se va bifa in functie de obiectul sponsorizarii)

*Anexele se completeaza doar in cazul in care persoana in cauza doreste sa doneze mai multor entitati nonprofit, nu doar unei entitati non-profit, cei 3,5% din impozitul anual pe venit datorat statului.