Ajutoare sociale oferite de catre statul roman

A fi informat in ziua de astazi este ceva esential. De aceea, prin intermediul acestui articol doresc sa va aduc la cunostinta obligatiile pe care le are statul roman fata de cetatenii sai, precum si drepturile pe care le aveti dumneavoastra in calitate de cetateni ai acestui stat, cu privire la acordarea ajutoarelor sociale.

Ce sunt ajutoarele sociale?
Ajutoarele sociale sau beneficiile de asistenta sociala, asa cum mai sunt numite acestea conform Legii asistentei sociale 292/2011 reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obtinute din munca, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal .
Beneficiile de asistenta sociala se acorda in bani sau in natura si cuprind alocatii, indemnizatii, ajutoare sociale si diferite facilitati (asigurarea platii unor contributii de asigurari sociale , acces la mediul fizic, informational si comunicational , fiscal).

Cine sunt beneficiarii acestor ajutoare sociale?
Familiile si persoanele singure ale caror venituri se situeaza sub nivelul lunar al venitului minim garantat, stabilit prin Legea 416/2001 modificata si actualizata, au dreptul la ajutor social.

Ce fel de ajutoare sociale acorda statul roman?

In functie de scopul lor , ajutoarele sociale se clasifica in:
Ajutoare sociale pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala;
Ajutoare sociale pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale;
Ajutoare sociale pentru situatii deosebite;

Ajutoarele sociale pentru prevenirea si combaterea saraciei si riscului de excluziune sociala se clasifica la randul sau in:

a) ajutoare sociale sustinute din bugetul de stat, pentru categoriile de populatie aflate in risc de saracie;
b) ajutoare sociale comunitare sustinute din bugetele locale, acordate ca masuri individuale de suport pentru depasirea unor situatii de dificultate temporara;
c) ajutoare de urgenta sustinute din bugetul de stat si/sau din bugetele locale, acordate pentru situatii datorate calamitatilor naturale, incendiilor, accidentelor etc.;
d) burse sociale si ajutoare financiare pentru facilitarea accesului la educatie, sustinute din bugetul de stat si/sau din bugetele locale;
e) ajutoare in natura, alimentare si materiale, inclusiv cele acordate in cadrul programelor de sprijin educational pentru copiii si tinerii proveniti din familii defavorizate, sustinute din bugetul de stat si/sau bugetele locale, cum ar fi programe pentru suplimente alimentare, rechizite si alte materiale necesare in procesul de educatie;
f) ajutorul acordat din bugetul de stat pentru refugiati, precum si persoanelor care au obtinut protectie subsidiara in Romania, in conditiile prevazute de lege;
g) facilitati privind utilizarea mijloacelor de transport in comun, accesul la comunicare si informare, precum si alte facilitati prevazute de lege.

Ajutoarele sociale pentru sustinerea copilului si a familiei au in vedere nasterea, educatia si intretinerea copiilor si cuprind urmatoarele categorii principale:
a) alocatii pentru copii;
b) alocatii pentru copiii lipsiti, temporar sau permanent, de ocrotirea parintilor;
c) indemnizatii pentru cresterea copiilor;
d) facilitati, in conditiile legii.

Ajutoarele sociale pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale sunt urmatoarele:
a) alocatii pentru persoanele cu dizabilitati;
b) indemnizatii de ingrijire;
c) facilitati, in conditiile legii.

Cum se stabileste cuantumul lunar al ajutorului social?

Cuantumul ajutorului social se stabileste ca diferenta intre nivelul venitului minim garantat si venitul net lunar al familiei sau persoanei singure.
La stabilirea venitului net lunar al familiei ?i, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeaza, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii ajutoare cu caracter permanent, alte creante legale.
Nu se iau in calcul: bursele de studiu ,bursele sociale, si sprijinul financiar prevazut de HG nr. 1.488/2004 .
Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta (ISR) a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI .
Nivelurile pentru Venitul Minim Garantat sunt urmatoarele:
Persoana singura = 0.25 x ISR = 125 lei
Familia formata din 2 persoane = 0.45 x ISR = 225 lei
Familia formata din 3 persoane = 0.63 x ISR = 313 lei
Familia formata din 4 persoane = 0.78 x ISR = 390 lei
Familia formata din 5 persoane = 0.93 x ISR = 462 lei
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 0.062 x ISR = 31 lei.

Ce trebuie sa faceti pentru a beneficia de ajutor social?

Sa depuneti urmatoarele documente la autoritatea administratiei publice locale (primarie) in a carei raza teritoriala domiciliati:
Cerere (formularul tipizat care contine date privind componenta familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile detinute, date referitoare la situatia educationala si profesionala a acestora, precum si informatii referitoare la nevoile speciale si situatiile particulare in care acestia se afla );
Declara?ie pe propria raspundere;
Actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate in luna anterioara depunerii cererii de catre membrii acesteia.

Persoanele apte de munca ce nu realizeaza venituri din salarii sau din alte activitati trebuie sa prezinte:
adeverinta ca sunt in evidenta agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, pentru incadrare in munca, si nu au refuzat un loc de munca,
adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de aceste agen?ii.

Solutionarea cererii pentru acordarea ajutorului social
Cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii .
Se realizeaza o ancheta sociala de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local, in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii. Daca refuzati sa furnizati informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale se considera ca familia dumneavoastra nu indepline?te condi?iile de acordare a ajutorului social.
Dreptul la ajutorul social se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a inregistrat cererea., iar in ceea ce priveste plata ajutorului social, aceasta se efectueaza lunar, pe baza de mandat postal, in cont curent personal sau in cont de card, tinand cont de optiunea beneficiarului.

Alte informatii importante:

In calitate de beneficiari ale acestor ajutoare sociale trebuie sa va achitati obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detineti in proprietate (taxe, impozite), pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an.
Atentie, neachitarea obligatilor duce la suspendarea pe o perioada de 5 luni a drepturilor de incasare a ajutorului social, incepand cu luna februarie , iar daca dupa expirarea celor 5 luni nu a fost indeplinita aceasta obligatie, dreptul la ajutorul social inceteaza .
De asemenea daca dispuneti de urmatoarele bunuri/imobile/terenuri/animale si pasari, din lista de mai jos , nu beneficiati de ajutor social:

Imobile
Cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu (case de vacanta, piscine, saune etc.) sau alte imobile aflate in proprietate, inchiriere, concesiune sau comodat

Bunuri
Motociclete, motorete, scutere si autoturisme cu o vechime mai mica de 10 ani, cu exceptia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum si pentru uzul persoanelor aflate in zone greu accesibile
Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze
Salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”
Utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata
Utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale
Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
Obiecte de arta, bijuterii si metale pretioase peste 100 grame, obiecte de cristal si portelan de mare valoare, blanuri de valoare mare, obiecte de colectie, in stare vandabila
Aparatura electronica: camere video, amplificatoare audio, copiatoare
Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei

Terenuri
Terenul intravilan sau extravilan pe care se afla locuinta de domiciliu si curtea aferenta, precum si alte terenuri in intravilan arabile sau cu potential de constructii ori vanzare, cu o suprafata totala mai mare de 1000 m2 in zona urbana si 2000 m2 in zona rurala
Terenuri extravilane-1,5 familie (familii cu 1-3 persoane) si 2ha/familie (peste 3 membri)

Animale si pasari
peste 2 bovine
peste o cabalina
peste 3 porcine
peste 5 ovine/caprine
peste 5 familii de albine
peste 10 capete de iepuri de casa
peste 25 capete de pasari
crescatorii a caror productie se comercializeaza

In ceea ce priveste numarul de ajutoare sociale acordate de catre statul roman , cele mai multe beneficii sociale au intrat in categoria ajutoarelor sociale pentru combaterea saraciei,pe primul loc situandu-se regiunea Nord Est a Romaniei (aproximativ 87.000 de familii-26,8%din totalul ajutoarelor sociale) cu judetele:Vaslui,Neamt, Suceava,Bacau si Iasi conform datelor Ministerului Muncii , Familiei si Protectiei Sociale .

De asemenea , pe langa acesta categorie de ajutoare sociale pentru oameni nevoiasi , mai exista si ajutoare pentru oamenii care sufera din cauza starii de sanatate grave , in special datorita imposibilitatii unora de a-si procura tratementele costisitoare , care au nevoie de sprijinul statului, astfel conform Institutului National de Sanatate Publica: circa 3% din populatia Romaniei este alcatuita din persoane cu dizabilitati, 42.855 bolnavi de cancer si 1 milion de romani care sufera din cauza unor boli rare.

In concluzie , ca cetateni ai statului roman aveti dreptul de a beneficia de ajutor social daca va incadrati intr-una dintre categoriile pe care le vi le-am prezentat , iar tot ceea ce trebuie sa faceti este sa mergeti la autoritatea administratiei publice locale (primarie, directii ) si sa depuneti documentatia aferenta.

 

Scris de Ariadna-Elena Macrea
Voluntar Asociatia Piticot

Lasă un răspuns